MİSYONUMUZ, DÜNYANIN HER YERİNDE BULUNAN MÜŞTERİLERİMİZE (ORİJİNAL EKİPMAN PİYASASI VE SATIŞ SONRASI) AŞAĞIDA YER ALAN ALANLARDA HEM YÜKSEK KALİTELİ, HEM DE UYGUN FİYATLI, YENİLİKÇİ VE DEĞERLİ ÇÖZÜMLER VE HİZMETLER SUNMAKTIR: GÜÇ AKTARIM (POWERTRAİN) SİSTEMLERİ, TERMAL SİSTEMLER, KONFOR VE SÜRÜŞ DESTEK SİSTEMLERİ, GÖRÜŞ (VİZİBİLİTE) SİSTEMLERİ.

DEĞERLERİMİZ

Valeo kültürü beş Değer üzerine kuruludur :

 • Etik
 • Şeffaflık
 • Yetkilendirme
 • Profesyonellik
 • Ekip Çalışması

Bu Değerleri, Grup’un faaliyet gösterdiği ülkelerde bulunan tüm çalışanlarımız paylaşır.


VALEO’NUN “5 AKS” METODOLOJİSİ

5 Aks Valeo
 • Personel Katılımı
 • Toplam Kalite
 • Sürekli Yenilik
 • Tedarikçi Entegrasyonu
 • Valeo Üretim Sistemi

“5 Aks” operasyonel mükemmellik kültürümüzün temel taşı olup tüm müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamamızı sağlar. Tüm sahalarımızda, Valeo sürekli gelişme ve Toplam Kalite üzerine kurulu bu metodolojiyi her düzeyde ve en uygun maliyetle uygulamaktadır.

Valeo’nun “5 Aks” Metodolojisi’ne ilişkin daha fazla bilgi için : «operasyonel mükemmellik » sayfası.

Bu yaklaşım, temellerini “San Gen Shugi” (Japonca’da “3 Gerçek”) yöntemine dayandırır. Bu mantıklı sorun çözme yaklaşımı, üretim hattında olan bitenin somut analizidir. Şu üç yaklaşımla nitelendirilir:

 • Gen-ba ("gerçek yer"): Eylemleri yerinde gidip gözleyerek gerçekte neler olduğunun anlaşılması (rapor okumaktan daha etkilidir).
 • Gen-butsu ("gerçek parça"): Tedarik edilen parçaların ve hizmetlerin (iyi ve kötü) analiz edilip, kalitesizliğe neden olan sorunlara yoğunlaşılması.
 • Gen-jitsu ("hakikat”): Gerçek durumlardan ve rakamlardan yararlanarak hakikatin daha iyi anlaşılması.

VALEO KRİTERLERİ

Grup’un içinden veya dışından yeni birini işe alırken, Valeo’nun 20 kriteri adayları değerlendirmek için kullandığımız ortak dili oluşturur. Bu kriterler ayrıca performans değerlendirmelerinin temelini oluşturur ve tüm dünyada çalışanlarımızın kişisel gelişimini desteklememize imkan verir.

14 genel kriter

 • Valeo Değerleri’ne bağlılık
 • Sonuç odaklı olma
 • Çeviklik 
 • Çabuk uyum gösterme
 • Kişiler arası ilişkiler
 • İletişim
 • Ekip çalışması
 • “5 Aks” ve Sağlık, Güvenlik ve Çevre politikalarını uygulama
 • Müşteri odaklı olma (iç ve dış)
 • Uluslararası zihniyet
 • Sorun çözme
 • Organizasyonla ilgilenme
 • Proje yönetimi
 • Bütçe yönetimi

6 liderlik kriteri

 • Stratejik bakış açısı
 • Ekipleri harekete geçirme
 • “San Gen Shugi” yaklaşımını benimseme
 • Örnek olarak liderlik etme
 • Ekibini ve kendini geliştirme
 • Performansı yönetmek

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN