header

Legal terms

www.valeo.com web sitesinin yasal kullanma koşulları

YASAL ŞARTLAR 

 

Bu İnternet sitesi, VALEO tarafından yalnızca bilgilendirme amaçlı açılmıştır. Bu İnternet sitesinde bulunan herhangi bir veri veya herhangi bir verinin herhangi bir bölümü, önceden VALEO'nun yazılı izni alınmaksızın, ticari amaçla kullanılamaz.

Bir bütün olarak, bu İnternet sitesinin sunumu ve içeriği, VALEO'ya ait bir fikri mülkiyeti teşkil eder ve bu nedenle yürürlükte bulunan yasalarla korunmaktadır. Bu İnternet sitesinin tamamı veya bir bölümü, önceden VALEO'nun yazılı izni alınmaksızın çoğaltılamaz ve / veya kopya edilemez.

VALEO marka adı, VALEO logosu ve kullanılan sloganlar, aksi belirtilmedikçe, tescilli ticari markalardır. VALEO'nun önceden yazılı izni olmaksızın yapılan herhangi bir çoğaltma, kullanım ve / veya değişiklik, telif hakkı ihlalini teşkil eder.

Bu İnternet sitesi üzerinde yayınlanan çizimler, fotoğraflar, görseller, metinler, sesli veya sessiz videolar ve diğer belgeler, sınai ve / veya fikri mülkiyet yasalarına tabidir ve bu bağlamda VALEO'nun veya VALEO'ya sınırlı kullanım izni vermiş olan üçüncü bir kişinin mülküdür.

Bu nedenle, tamamen veya kısmen çoğaltılmaları, kopyalanmaları, uyarlanmaları, tercüme edilmeleri ve / veya dönüştürülmeleri veya başka bir İnternet sitesine aktarılmaları yasaktır.

Bu unsurlar, özel kullanım için kopya edilebilirler. Bu unsurların, tamamının veya bir kısmının, VALEO'nun önceden yazılı izni olmadan çoğaltılması, VALEO'nun yayın servisinin şartlarına uygun olarak yapılması istisna olmak üzere, kesinlikle yasaktır.


FOTOĞRAFLARDA EMEĞİ GEÇENLER
 • Fotolia 
 • Ispstock
 • Iceteaimages
 • Konstantin Yuganov
 • Spiral Media
 • Rido
 • Engine Images
 • Pict rider
 • Spinetta
 • Valeo Fotoğraf Galerisi
 • BMW AG Fotoğraf Galerisi

gizlilik politikası yönlendirme bağlantısı

Çerezler politikası yönlendirme bağlantısı