ETİK KURALLARI, VALEO’NUN BEŞ DEĞERİNDEN BİRİDİR. GRUP’UN ESKİDEN BERİ SÜREGELEN ETİK KURALLARI, GURUBUN MUTLAK DÜRÜSTLÜĞÜNÜ GÖZLER ÖNÜNE SERER. BU DÜRÜSTLÜK ANLAYIŞI, GRUBUN YENİLİKÇİ YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİNİN TASARLANDIĞI, ÜRETİLDİĞİ, TEDARİK EDİLDİĞİ VE DAĞITILDIĞI ÜLKEYE GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTERMEZ.

Valeo, 2016 yılında neredeyse 32 ülkede 91,800 çalışanıyla faaliyet göstermektedir. Bu nedenle, Valeo tüm faaliyetlerini Etik ve dürüstlük temelinde ve yürürlükteki yasa ve düzenlemelere tam anlamıyla uyarak yürütme politikasına her zamankinden daha fazla kendini adamıştır. 

Valeo’nun tüm Grup çalışanları tarafından imzalanan Etik Kuralları, 22 dile çevrilmiştir. Etik Kuralları, Valeo’nun Etik politikasının temel taşıdır. 

Grup’un Uyum programı aynı temeller üzerine oturtulmuştur. 

« Etik kurallarına bağlılığımız ve Uyum programına duyduğumuz saygı, Grubumuzun uzun dönemde geleceğini ve karlılığını garanti altına almak için hayati önem taşır.»
Jacques Aschenbroich
CEO

valeo uyum programı: sıfır hoşgörü

GRUP UYUM PROGRAMININ HEDEFLERİ

Grup’un tüm dünyada çok sayıda farklı düzenlemeye uygun faaliyet göstermesi için disiplin, kararlılık, bağlılık ve liderlik gereklidir.

Bu nedenle Valeo, çok sayıda komiteden oluşan bir Uyum organizasyonunu ve Grup Uyum Programını devreye sokar. Bunların amacı:

  1. Valeo’nun Uyum politikalarını belirlemek;
  2. Valeo çalışanlarını bu politikaların yanı sıra ilgili düzenlemeler ve riskler konusunda bilgilendirmek ve eğitmek;
  3. Valeo'nun Etik Kurallarını ve Uyum politikalarını düzenlemek, yönetmek ve uygulamak;
  4. Valeo’nun çalışma faaliyetlerini yönlendiren yasa veya düzenlemelerin ihlaliyle sonuçlanabilecek davranışları tespit edecek, düzeltecek ve önleyecek mekanizmaları oluşturmak;
  5. Valeo’nun paydaşlarını, aşağıda yer alan durumları yerel yasalara sıkı sıkıya bağlı olan yönetime  bildirme konusunda teşvik etmek: 
    - Yasaların veya Valeo politikalarının ihlal edildiği durumlar,
    - Valeo'nun veya çalışanlarının imajını veya saygınlığını etkileyebilecek durumlar.

Her şeyden önce Valeo, tekelleşmeyle ve yolsuzluklarla mücadele eder.

GRUP'UN UYUM ORGANİZASYONU

Uyum organizasyonu, çok sayıda komiteden oluşur ve Valeo yönetimi bu organizasyona koşulsuz bağlıdır.

Denetim ve Risk Komitesi
Denetim ve Risk Komitesi, etkin bir risk yönetiminin ve iç denetim sistemlerinin sağlanmasından sorumludur. Buna bağlı olarak, bu komite Valeo'nun faaliyetlerini düzenleyen tüm yasa ve düzenlemelere uygun, kapsamlı bir programın yürütülmesini sağlar ve tüm işleri etik ve sorumlu bir şekilde yürütür.

Operasyon Komitesi
Valeo’nun yönetim kurulu başkanının yönettiği Operasyon Komitesi, Uyum Programının doğrultusunu ve önceliklerini belirler, gerekli araçları ve kaynakları tahsis eder ve programın uygulanmasını denetleyip yönetir. 

Uyum Departmanı

Baş Etik ve Uyum Görevlisi, Uyum Programının global, ulusal, yerel ve saha düzeyinde ve Operasyon Komitesi’nin belirlediği doğrultuda uygulanmasını sağlar, programı yönetir ve koordine eder. Baş görevli, yönetim kurulu başkanının emrindeki Operasyon Komitesi’nin bir üyesidir. Valeo Baş Etik ve Uyum Görevlisi, doğrudan Yönetim Kurulu Başkanının ve Denetim ve Risk Komitesinin emrindedir ve programın durumuyla ilgili bu kişilere düzenli olarak bilgi verir. 

Programın etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak için Baş Etik ve Uyum Görevlisi,  Ülke Direktörleri, İş Grubu Başkanları, Satın Alma Direktörü, Endüstriyel İlişkiler Direktörü, Ar-Ge, İnsan Kaynakları ve Finans Direktörleri, Hukuk Müşavirleri ve  İç Denetim Direktörü ile yakından çalışır. Bu şahısların tümü, hem bireysel hem de ekip halinde programın etkin olmasını sağlamak amacıyla aktif olarak katkıda bulunur. 

Tüm ülke ve işletmelerdeki yöneticiler bu nedenle, programın ekipler arasında desteklenmesi amacıyla aynı doğrultuda hareket ederler ve programı global düzeyde Valeo’nun günlük faaliyetlerinin bir parçası haline getirirler.

Tüm liderlerin birlikte hareket etmesi, Valeo Etik kültürünün ve işini dürüst bir şekilde yapmak için verdiği taahhüdün doğal bir sonucudur.

Grup Uyum Programı

Politikalar ve Yönergeler

Valeo iş ortaklarıyla olan karşılıklı ilişkilerin yürütülmesiyle ilgili sıkı politikalar benimsemiştir. 

Etik Kuralları’nda belirtildiği gibi, Valeo Avrupa Birliği’nde ve Grup’un faaliyet gösterdiği her ülkede yürürlükte olan tekelleşme karşıtı yasalar doğrultusunda hareket etmektedir. Valeo, hassas iş verilerinin rakiplerle paylaşımını ve yasa dışı düzenlemeleri kesin olarak yasaklar.

Yolsuzlukla mücadele de, Valeo politikasının ayrılmaz bir parçasıdır. Hem özel hem de kamu sektöründen müşterilere, tedarikçilere ve ortaklara sunulan hediyeleri, eğlence ve konuk ağırlama yöntemlerini içeren yolsuzluk karşıtı ayrıntılı bir program hazırlanmıştır. Söz konusu program ayrıca acentelerle olan ilişkileri, satın alma prosedürlerini, Şirket Alım, Satım ve Ortaklıkları alanındaki değerlendirmeleri, lojistik zincirindeki riskleri, vb. içerir.


Kaynaklar ve Çalışanlara Destek

Satış, Proje ve Ar-Ge ekiplerinin özellikle uygunsuz sözleşmeleri veya rakiplerle ilgili uygunsuz konuşmaları tespit etmelerine ve bunları önlemek adına proaktif olmalarına yardımcı olmak amacıyla, çok sayıda kaynak  sağlanmıştır. Bunların arasında, Sıkça Sorulan Sorular, Yapılması ve Yapılmaması Gerekenler, Valeo’nun belli işlerine ve süreçlerine yönelik tavsiyeler bulunmaktadır ve bu kaynaklara tüm çalışanlar erişebilir. 

Benzer şekilde, Sıkça Sorulan Sorular, Yapılması ve Yapılmaması Gerekenler, ortak ve tedarikçi seçimine ilişkin prosedürlerle birlikte yolsuzlukla mücadele kitapçığı da, insanların doğru kararlar almalarına yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. 

Karar alma araçları, mevcut kaynakları eksiksiz bir hale getirir. 

Sorumluluğun teşvik edilmesi: Etik ve Uyum Portalı

Amacımız, tüm çalışanlarımıza proaktif olmaları için gereken araçları temin etmek, onların doğru kararlar almasını sağlamak ve doğru zamanda doğru kişilere başvurmalarını sağlamaktır. Bu nedenle bu araçları, kullanılışı kolay Etik ve Uyum portalında herkesin kullanabileceği şekilde hazırladık.

Çalışanlarımız ayrıca bölüm müdürlerine, Baş Etik ve Uyum Görevlisine ve/ya Hukuk ekibine başvurmak üzere teşvik edilir.

Eğitim, farkındalık: Etik ve Uyum politikalarının temel taşları
Eğitim – Farkındalık 
Eğitim ve farkındalık, oryantasyon ve tanışma programları, bültenler, ekip toplantıları ve eğitim oturumları gibi çeşitli yollarla kazandırılır. Üst Yönetim, düzenli aralıklarla çalışanlarımıza Etik ve Uyum politikalarının Valeo'nun temel değerlerini oluşturduğunu hatırlatır.

Eğitim

Eğitim, Valeo politikası için vazgeçilmez bir unsurdur.
Uyum konusunda eğitim, hem eğitim oturumlarıyla hem de e-öğrenme programlarıyla verilir.

Tekelleşme ve yolsuzluk karşıtı özel eğitim oturumları, sahalarda yerel dillerde gerçekleştirilir.  Bu oturumlara yöneticilerin katılımı zorunludur.

E-öğrenme programları 13 dile çevrilmiştir. Valeo politikalarının doğrultusunda, tüm yöneticiler ve özel projelerde veya çalışmalarda yer alan herkes için katılım zorunlundur. Programı izlemeye düzenli olarak teşvik edilen diğer tüm personele de katılım önemle tavsiye edilir.

Ayrıca, Valeo Liderlik Gelişim programlarına özel modüllerin yanı sıra satış, tedarik zinciri ve satın alma gibi belli fonksiyonlarla ilgili eğitimler de dahil edilmiştir.

Uyum eğitim planı her yıl yeniden belirlenir. Planlar, Grup Eğitim ekipleri ve Uyum ekibi tarafından uygulanır ve büyük bir dikkatle denetlenir. Zorunlu Uyum eğitimlerine katılamayan kişilere disiplin cezası verilebilir. 

Uyarılar: Risk Önleme
Risklerin önlenmesi çok önemlidir. Valeo çalışanları, geçerli yasaların, düzenlemelerin, etik standartların veya Valeo politikalarının ihlali ya da bu konuda şüphelerin olması durumunda yönetimi uyarmak üzere teşvik edilmektedirler. 

Müdürlerini, İnsan Kaynakları ekibini, İnsan Kaynakları Kıdemli Başkan Yardımcısını, Baş Hukuk Müşavirini ve Baş Etik ve Uyum Görevlisini konuyla ilgili bilgilendirebilirler.

Uyarılara ciddi, tarafsız ve yerel yasalarla uyumlu olacak şekilde müdahale edilir. 

Söz konusu Uyum sorununu iyi niyetlerle bildiren Valeo çalışanlarının hiçbirine, bu şekilde davrandıkları için herhangi bir yaptırım uygulanmamaktadır. Sorunu kamuoyuna duyuran kişilerden intikam alınması yasaktır.

Uyarıda bulunma ciddi bir eylemdir. Asılsız veya bir başka çalışanın saygınlığını zedelemek amacıyla yapılan uyarılar hoş görülmemektedir. 


Valeo’da, herkesin Etik ve Uyum politikasına bağlılığının ve katkısının Grup’un sürekli büyümesine ve kalkınmasına katkıda bulunacağına inanıyoruz.


Valeo Business Partner Code of Conduct

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN