VALEO İÇİN ÇALIŞANLARI EN DEĞERLİ VARLIKTIR. BU NEDENLE, İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI ÇALIŞANLARIN TAM POTANSİYELİNİ ORTAYA ÇIKARMAYA ODAKLANMIŞTIR.

ÖNÜMÜZDEKİ 5 YIL HER YIL10 000YENİ ÇALIŞANIDAHA İŞE ALMAYI

Valeo’nun insan kaynakları politikası, ortak değerlere sosyal, toplumsal ve çevresel sorunlara duyulan güçlü sorumluluktan oluşan operasyonel mükemmeliğin çevresinde şekillenen Grup kültürüne dayanır. Bu, Valeo olmak demektir.

Bu politika aynı zamanda, özellikle hızlı büyümenin olduğu bölgelerde ve dinamik işe alım politikası kullanılarak Valeo’nun uluslararası alanda kalkınmasını sağlamak ve desteklemek amacıyla tasarlanmıştır. İleriye bakan insan kaynakları yaklaşımımız, şirket içi hareketliliği ve eğitimi destekleyerek global olmayı amaçlamaktadır, böylece her çalışanımıza Grup içinde kariyerini geliştirmek üzere en iyi fırsatları sunabiliriz. 

Bu politika ayrıca Grup’un değerlerinin, etik ilkelerinin, iyi yönetimin (uyum), çeşitliliğin sağlanmasının ve cinsiyet dağılımının dengeli şekilde yapılmasının, iş hayatındaki esenliğin ve daha iyi bir iş-yaşam dengesinin oluşturulmasının önemini vurgular.

Çeşitlilik ve dengeli cinsiyet dağılımı, Valeo’da rekabet için çok önemli unsurlardır. 31 Aralık 2016 tarihinde, kadınlar Grup’un işgücünün %33,8’ini oluşturmaktaydı.

İŞE ALIM, OKULLAR VE ÜNİVERSİTELERLE İLİŞKİLER

Bu dinamik politikayı desteklemek amacıyla, Valeo uluslararası alanda isim yapmış belli okullar ve üniversitelerle yakın işbirliği kurar.

VALEO, GELECEĞİ TASARLAR

 Asya:

  • Valeo, Asya’da yer alan en prestijli üniversitelerin öğrencileri için ShARE öğrenci derneğine mali destek sağlar. Aralık 2011’de derneğin Bangalore'da (Hindistan) düzenlediği uluslararası seminerin organizasyonuna yardımcı olmuştur.

Avrupa:

  • Valeo Ingénieur d’Audencia Nantes işletme okuluna mali destek sağlar. Bu tanınmış işletme okulunda yüksek mühendisler, özel bir çalışma programıyla kendilerini geliştirme imkanı bulur.
  • Ayrıca Valeo, Elles Bougent derneğini de destekler. Bu dernek de, Valeo’nun desteğiyle kariyer etkinlikleri düzenleyerek bayan lise ve üniversite öğrencilerinin ulaşım sektöründe kariyer yapmasına yardımcı olur.

ŞİRKET İÇİ HAREKETLİLİK VE KİŞİSEL GELİŞİM

2016 YILINDA 3.600 MÜHENDİS VE YÖNETİCİ, KARİYER GELİŞTİRME FAALİYETLERİNDEN FAYDALANMIŞTIR
GRUP bünyesinde
1151’
NİN ÜZERİNDE EKSPER
çalışmaktadır

Faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde Grup içinde hareketliliği teşvik etmek Valeo insan kaynakları politikasının temel ilkelerinden biridir.

Amacımız şirketimizde dört pozisyondan en az üçünü içeriden doldurmaktır. Bu amaçla, her mühendisin ve yöneticinin kariyer yolundaki bir sonraki adımını veya adımlarını belirlemek üzere her yıl terfi ve gelişim planlaması yapılır.

Uluslararası hareketliliği hedefleyen yaklaşım 

Kültürlerin, teknolojilerin ve çalışma yöntemlerinin ilerlemesini sağlamak ve uluslararası kariyer fırsatları sunmak amacıyla, Valeo her yıl 50 kadar deneyimli müdürünü yurt dışına gönderir. Grup, uluslararası hareketliliği yönetmek ve bu hareketlere üst düzey destek sağlamak üzere ortak hizmet merkezi kurmuştur.

Onaylanmış Eksperler
Valeo’da eksper olmak, bir yöneticiyle aynı statü ve ek teknik sorumluluklarla ona paralel bir kariyer yolu izlemek anlamına gelir. Hem ürünler, hem de süreçler konusunda bilirkişileri tespit etmeye yönelik sistemimiz, 2016 yılında 161 yeni bilirkişinin atanmasına ve böylece toplam eksper sayısının 1.061'ye ulaşmasına imkan tanımıştır.


ÜCRET POLİTİKASI

Grup istihdam piyasasını sürekli takip eder ve böylece istihdam yeteneğini motive edebilmek ve sürdürebilmek için piyasada rekabet edebilir. Ayrıca, dünya üzerinde farklı yerlerde bulunan çalışanlarına uygun hizmet bedelleri sunar. Grup çalışanlarına, özellikle Brezilya, Çin, Mısır, Hindistan, Polonya, Meksika ve Tayland gibi istikrarsız istihdam piyasasının olduğu ülkelerde iddialı maaşlar sunarken çalışanlarının haklarını da uygun şekilde düzenler. 


EĞİTİM

2017 YILINDA,TÜM DÜNYADA ÇALIŞANLARIN
NEREDEYSE %98,1’İNİ KAPSAYACAK
ŞEKİLDE 2.0 milyon
SAATTEN FAZLA
BİR SÜRE EĞİTİME AYRILMIŞTIR

Rekabetin yüksek olduğu ortamlarda, eğitim, çalışanların becerilerinin geliştirilmesini sağlayan en önemli araçtır ve bir işveren olarak Grup’un çekiciliğini arttıran ana unsurlardan biridir. Grup'un eğitim stratejisi çeşitli öğrenme tekniklerinden oluşur. Bu öğrenme teknikleri, insanların zaman kısıtlamalarına ve seyahat programlarına uyum sağlayacak şekilde ve eğitimi alan kişiye uygun yöntemler kullanılarak ve kişinin öğrenme hızını temel alarak tasarlanır.

E-öğrenme 
Esneklik sağlayabilmek ve en yüksek verimi alabilmek için, eğitim araçları eğitim yolları şeklinde tasarlanır. Valeo, çalışanların edindikleri becerileri günlük işlerine uygulamayı öğrenmeleri için teoriden pratiğe geçiş yapmayı amaçlar. E-öğrenme tüm alanları kapsar: uyum, etik, dil, IT becerileri, yönetim, teknik bilgi, kişisel gelişim ve iletişim. Düzenli aralıklarla genelde kurum içinde tasarlanan yeni eğitim modüllerinin eklenmesiyle geliştirilir. Valeo’nun uluslararası genişleme planı ışığında, Grup çapraz kültürlerde gerçekleşen dil öğrenimine ve eğitim programlarına ayrı bir önem verir. Bu tür eğitimler, 2015 yılında 1.8 milyon saati buldu.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN