VALEO’NUN SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA TAAHHÜDÜ GENLERİNİN BİR PARÇASIDIR. BU TAAHHÜT, GRUP'TA FARKLI DÜZEYLERDE BULUNAN TÜM ÇALIŞANLARININ YANI SIRA, TÜM MÜŞTERİLERİNİ VE TEDARİKÇİLERİNİ DE İLGİLENDİRİR. TÜM GRUP’UN VERDİĞİ BU TAAHHÜT ŞİRKETİMİZİN TEMELİNİ OLUŞTURUR, ÇÜNKÜ SADECE FAALİYETLERİMİZE HERKES DAHİL OLDUĞU TAKDİRDE VERİM SAĞLAYABİLİRİZ.

SATIN ALMA, LOJİSTİK, AR-GE, İNSAN KAYNAKLARI, İLETİŞİM, ÇEVRE, RİSK VE SİGORTA DEPARTMANLARININ YANI SIRA SATIŞ SONRASI HİZMETİ DE İÇEREN GRUP’UN TÜM İŞLEVSEL ŞEBEKELERİ, BU TAAHHÜT DOĞRULTUSUNDA HAREKET EDER.

Valeo, faaliyetleriyle, tasarım ve üretim süreçleriyle ve ürünleriyle otomotiv sektöründeki dekarbonizasyon hareketine katkıda bulunan bir üreticidir. Grup, daha yeşil, daha teknolojik çözümleri sağlamayı seçen sürüş deneyimini desteklemektedir.

CO2 salınımını ve tesislerimizde kullanılan enerji miktarını azaltmak, veya çalışanlarımızla ve geniş çevremizle kurduğumuz ilişkilerimizde sorumlu bir şekilde davranmak için, Valeo sektörde kendine iddialı hedefler koyan önemli bir aktördür. 

Birleşmiş Milletler Küresel İşbirliği Paketi doğrultusunda sabit ve kararlı bir şekilde dokuz yıl çalıştıktan sonra, Grup, 2011’de Kurumsal Sosyal Sorumluluk raporuna yönelik olarak Küresel Raporlama Girişimi’nin uluslararası karşılaştırma ölçütünü benimseyerek konuyla ilgili tutumunu sağlamlaştırmıştır. Bu durum bize, uluslararası kuralları ve standartları en uygun ve iyi şekilde uygulama fırsatı vermiştir. Üstelik, Valeo gelişimini sağlamlaştırmak ve yapılması gereken faaliyetleri belirlemek için Karbon Saydamlık Projesi (CDP) ve SAM Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi gibi bağımsız kuruluşlarla sürekli temas halindedir.

Grubumuzun sürdürülebilir kalkınma politikası, yeni müşteriler kazanmaya, yeni bölgelere açılmaya ve gelecekteki büyüme potansiyelini güvence altına almaya yönelik global stratejisiyle aynı doğrultudadır. Bu taahüt 2012 yılında imzalanan Kurumsal Sosyal Sorumluluk anlaşması ile hayata geçmiştir.

Yeni bir ortak veya bir şahısla (tedarikçiler, hizmet sağlayıcıları, laboratuarlar, üniversiteler, çalışanlar) çalışmaya karar verme aşamasında, bu kişilerin sürdürülebilir kalkınma ilkelerimizin her birini desteklemesini isteriz. 

Taahhütlerimiz doğrultusunda devam eden ölçülebilir gelişmeler elde etmek amacıyla, Valeo sanayi ve çevre mevzuatında meydana gelebilecek değişiklikleri sürekli takip etmektedir. Bu kararlı tutum özellikle, olabilecek en iyi maliyetle yeniliklerimizi geliştirme çabamıza yansır. Bu maliyetten çok sayıda insan fayda sağlamış olur.


ARAŞTIRMA GELİŞTİRME BÖLÜMÜNÜN GÖREVİ

Geleceğe yönelik etkin hareketlilik çözümlerinin geliştirilmesi, mevzuatları düzenleyenler ve araştırma enstitüleri gibi ilgili kurumlarla çok erken bir aşamada iletişim kurmayı gerektirir.

Devletin ilgili kurumlarının iklim değişikliği konusunda bilinçlendirilmesi, otomotiv sektörü için önemli ve doğrudan sonuçlar doğurur. Bu tür değişiklikler, yolların dekarbonizasyonu konusunda hedeflenen araştırma ve geliştirme çalışmalarına sürekli ve yoğun bir çaba harcanmasını gerektirir. Bu çabayı tüm taraflar (son kullanıcılar, otomobil üreticileri, tüketici dernekleri, mevzuat düzenlemelerini yapan kişiler) aynı şekilde göstermelidir. Valeo’nun hedefleriden biri, en uygun fiyata teknolojik çözümler hibrit ve elektrikli araçlarda çığır açan yenilikler sunarak otomobil üreticilerinin kota düzenlemelerine uygun hareket etmelerine yardımcı olmaktır.

Valeo ayrıca, Avrupa Komisyonunda Avrupa taşımacılık politikasının yürütülmesiyle ve görevli çok kurumlu Avrupa teknoloji platformu olan ERTRAC’ın (Avrupa Yol Ulaştırma Araştırması Danışma Kurulu) başkan yardımcılığını yürütmektedir. Görevlerinden biri, ulaşımın geleceğine, özellikle de araçların elektrikliye çevrilmesine ve Avrupa’da bulunan araştırma merkezlerinin gelişimine yönelik yol haritaları oluşturmaktır.


Katı düzenlemeler

Katı düzenlemeler
OECD himayesinde faaliyet gösteren hükümetler arası bir organizasyon olan Uluslararası Ulaştırma Forumu sayesinde, Valeo otomotiv sektöründeki karbonsuzlaştırma çalışmalarına yönelik yolların keşfedilmesinde aktif bir görev üstlenmektedir. 


“EKO TASARIM” SÜRECİ

Ar-Ge bölümü ürünlerin çevre koşullarıyla ilgilenir. Bu eko tasarım yaklaşımı, ürün geliştirme süreçlerine 2007'den beri resmi olarak dahil edilmektedir. Eko tasarım, bir ürünün yaşam döngüsündeki her aşamasında çevre koşullarının değerlendirilmesini içerir:

 • Ham maddelerin türü, sayısı ve miktarı
 • Üretim, paketleme, ulaşım ve dağıtım
 • Kullanım ve bakım
 • Sökme, geri dönüştürme, tekrar kullanma, imha etme

Valeo, ürünlerde bulunan tehlikeli maddelerin imha edilmesine de çok dikkat eder.


SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA TÜZÜĞÜNÜN 15 İLKESİ

 1. Garanti Eder – Tüm faaliyetlerimiz yürürlükteki mevzuatlara ve uluslararası sözleşmelere uygundur.
 2. Devamlılık Sağlar – Sektördeki mükemmelliğimizi ve tüm faaliyetlerimizin karlı bir şekilde büyümesini, sürdürülebilir kalkınmaya uygun olacak şekilde devam ettirir.
 3. Sağlar - Grup'a ait tüm sahalarda, tüm tedarikçilerimizin ve taşeron firmaların Etik Kurallarına uygun hareket etmesini sağlar.
 4. Uygular - Tüm sahalarımızda, ISO 14001 çevre yönetim sistemini ve OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemini uygular.
 5. Dağıtır – Risk yönetimini iyileştirmeyi hedefleyen Grup direktiflerini dağıtır ve bu direktiflerin anlaşılmasını ve sahalarda uygulanmasını sağlar.
 6. Geliştirir – Süreçlerimizin ve ürünlerimizin çevre ve güvenlik performansını yaşam döngülerinin her aşamasında iyileştirir. Söz konusu süreçler şunlardır: tedarik, üretim, dağıtım, ulaşım, kullanım ve hurda.
 7. En iyi şekilde kullanır - Sera gazı emisyonunu azaltmak amacıyla kişilerin ve ürünlerin ulaşım şeklini en iyi ve uygun şekilde ayarlar. 
 8. Sınırlar – doğal kaynakların kullanımını sınırlar ve yenilenebilir kaynakların ve enerjilerin kullanılmasını teşvik eder.
 9. Ortadan kaldırır – Çevre ve insan sağlığı için zararlı maddeleri, ürünlerimizden ve süreçlerimizden çıkarır.
 10. Korur – İnsanların ve malzemelerin güvenliğini sağlar.
 11. Çeşitlilik sağlar – Her düzeyde ekipler arasında farklı insanlar olmasını sağlar.
 12. Cesaretlendirir – Esnekliği teşvik eder ve çalışanlara ihtiyaçlarını karşılayacak türden eğitim programları sunarak onların becerilerini geliştirir.
 13. İzler – Etkin ve sözleşmeyle bağlı işçi-işveren ilişkileri politikasını izler.
 14. Geliştirir – Yerel ortaklarla sürdürülebilir ilişkileri teşvik ederek, yerel teknik bilgileri, Valeo’nun cazibesini ve duruşunu güçlendirir.
 15. Teşvik eder – Sürdürülebilir büyüme politikalarının tedarikçileri ve taşeron firmaları tarafından uygulanmasını destekler.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN