VALEO, ENDÜSTRİYEL ETKİNLİKLERİYLE SERA GAZLARINI AZALTMAYI TAAHHÜT ETMEKTEDİR.

emissions of greenhouse

Benzer nitelikli sera gazları emisyonları açısından (elektrik tüketimiyle ilgili doğrudan yanma emisyonlarının ve dolaylı emisyonların toplamı), Valeo 2012'de emisyon / gelir oranını 2009'a göre %9 azaltmıştır. Bu önemli azalma, enerji verimliliğini arttırmak için sahalarımızın gösterdiği gayretlerin bir sonucudur.

Fransa’nın "Grenelle 2" yasası ile uyum sağlamak amacıyla, Valeo araç filosunun ve endüstriyel prosedürlerinde yer alan biyokimyasal işlemlerin neden olduğu salınımlara 2012 karbon ayak izi değerlendirmesinde yer vermiştir. Bu rakamları dikkate alarak Valeo, 2009 yılından beri yaptığı satışlar doğrultusunda doğrudan sera gazı salınımını yaklaşık %9 oranında azaltmıştır.

Valeo, elektriğini üreten elektrik santralleri nedeniyle de dolaylı olarak sera gazı yayar. Elektrik tüketimini azaltarak üretim, Grup'un karbon ayak izini azaltmasına yardımcı olmaktadır. Bu yeni salınım kaynakları ile Valeo, CO2 salınımı / ciro oranını, 2010 ve 2012 yılları arasında , %4.9 oranında azaltmıştır.

2013-2015 aralığında, Valeo  kendisine yeni bir hedef belirlemiştir: Direkt ve indirekt sera gazı / ciro oranının %10 düşürülmesi hedeflenmektedir.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN