SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ÇERÇEVESİNDE, SAHALARINDA ENERJİ TÜKETİMİNİ AZALTMAK VALEO’NUN ÖNCELİKLERİNDEN BİRİDİR.

energi

Ciroya oranla enerji tüketimi 2011 yılına kıyasla 2012 yılında %4 düşürülmüştür. 2012 performansı geçen son birkaç yıl içindeki trendi doğrulamaktadır  ve 2010-2012 aralığında belirlenen hedefin üzerine çıkılmış olduğu anlamına gelmektedir: 2009 yılına kıyasla hedeflenen %10’a karşılık %18 azalma. 

Bu yaklaşımını enerji etkinliği açısından daha da ileriye götürmek için, 2013 yılında Valeo tüm sahalarında enerji yönetimi için ISO 50001standardını başlatacaktır.

Sahaların performanslarını iyileştirmesine ve hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak amacıyla, Valeo enerji tasarrufu için Doğru Uygulama kılavuzunu yayınlamıştır. Bu kılavuz, bu alanda mükemmelliğin merkezi olarak görülen sahalarda edinilen deneyimleri bir araya getirmektedir. Kılavuz, çalışma ortamının konforunu veya üretim performansını düşürmeden enerji ve kaynakları daha verimli kullanmak için bulunulabilecek belli başlı faaliyetleri açıklamaktadır.

Doğru Uygulama kılavuzu, enerji tüketiminin ana kaynaklarını içermektedir: enerji yönetimi sistemleri; ölçümler ve bölgeleme; basınçlı hava kaçaklarının optimizasyonu ve yönetimi; soğutma sistemlerinin optimizasyonu; kontrol sistemli düşük enerjili aydınlatma; ısıtma, havalandırma, iklimleme ve soğutma sistemlerinin optimizasyonu; bina performansının optimizasyonu, geleneksel, enerji yakan motorların değiştirilmesi; su ısıtıcıların, fırınların ve atık sistemlerinin ısı yönetimi; çalışanları bilinçlendirme çalışmaları

Doğru uygulamanın her bir yönü, Valeo’nun önde gelen sahalarından toplanan yaşanmış örneklerle desteklenir ve her yönü, fırsatları, teknik verileri, uygulamanın çeşitli aşamalarını, başarı faktörlerini, yatırım getirilerini, riskleri ve sınırlamaları tanımlayan bilgiler içerir.

görüşme

Enerji verimliliği açısından Valeo Mükemmellik Merkezi olan Anger sahasında, Anne Buck HSE Müdürü ve Christian Chatelais Genel Hizmetler Müdürü olarak çalışmaktadır.

Enerji tüketimini azaltmak için sahanızda ne gibi düzenlemeler yaptınız?
Üretilen parça başına tüketilen enerji oranını düşürmeyi hedefleyen pek çok eylemin yanı sıra, geçmiş yıllarda azımsanmayacak oranda enerji tasarrufu sağlayan üç önemli teşebbüste bulunduk:
  1. 2009 yılında, GP4 far camı üretim hattındaki uçucu organik bileşik yakma işleminin neden olduğu aşırı ısıyı geri kazanmak amacıyla bir sistem kurduk. Söz konusu aşırı ısı, sıcak su borularıyla farklı klima sistemlerine aktarılmaktadır.  Bu sistemler, vernikleme işleminde kullanılan ve dışarıdan gelen havayı ısıtmak ve termoset parçalarını yıkamak için benzin tüketir.
  2. 2010 yılında, faal olmadıkları dönemlerde (hafta sonları, bakım günleri, vb) kullanılmadıkları için durdurulabilecek süreçlere ilişkin bir kontrol listesi oluşturduk.  Ayrıca, 2011 ve 2012 yılında gerçekleşen tatillerin ve enerji tasarruflarının ne kadar verimli olduğunu denetlemek amacıyla yerinde denetimleri başlattık.
  3. 2010 yılında, elektrikli motorlara hava temizleme sistemini çalıştıran ve böylece makinenin hava akışı ihtiyacını karşılamak amacıyla motor enerji tüketimini düzenleyen elektronik hız regülatörleri taktık.

Ne sonuçlar aldık?  
Bu üç faaliyet ve yeni organizasyon sayesinde, enerji tüketimimizi önemli ölçüde azalttık.

  1. Yakma işleminden kaynaklanan aşırı ısının geri kazanılması, benzin tüketimini 1,5 GWh azaltmamıza ve 278 metrik ton CO2 tasarrufunda bulunmamıza imkan vermiştir.
  2.  Hafta sonunda tüketilen 2.100 kW enerji, kontrol listeleri ve iç denetimlerden sonra 750 kW saate düşmüştür. Bu enerjide 1.350 kW saat azalma olduğu anlamına gelir. Bu miktar tesisin tatil olduğu dönemlerde (hafta sonları) hedeflenen miktardır.
  3. Hız regülatörlerinin montajı, elektrik tüketiminde yıllık 22.000 kW tasarruf yapılmasını sağlamıştır.

Yıl boyunca ne kadar tasarruf ettiniz? 
Bulunduğumuz faaliyetler aşağıdaki tasarruflarla sonuçlanmıştır:

  • Faaliyet 1: benzin tüketiminden tasarruf: €52k
  • Faaliyet 2: elektrik tüketiminden tasarruf: €164k
  • Faaliyet 3: elektrik tüketiminden tasarruf: €16k

valeo enerji politikasi

Valeo fabrikalarında tasarımdan başlayarak proseslerimize kadar her aşamada enerjiyi verimli kullanarak; doğal kaynakların korunmasına ve sürüdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmak en temel hedefimizdir.

VALEO_ENERJI_POLITIKASI.pdf


DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN