VALEO’NUN ÇEVRE TAAHHÜDÜ, SAĞLAM VE GÖNÜLLÜĞE BAĞLI POLİTİKASINDA GÖRÜLÜR. BU POLİTİKA, PERFORMANS ARAÇLARI VE HEDEFLERİYLE ÖLÇÜLÜP, YÖNETİM YAPISININ GEREKTİRDİĞİ ŞEKİLDE DENETLENİR.

L’Isle d’Abeau sahası (Fransa)
L’Isle d’Abeau sahası (Fransa), fotovoltaik paneller

Grup’un tüm üretim sahalarında ISO 14001 standardının uygulanmasının yanı sıra, Valeo 20 yıldan fazla bir süredir Risk Yönetimi Rehberi’nden faydalanmaktadır. Bu rehber, bazı bölgelerde genellikle yasalardan daha bağlayıcı olan çevresel gereksinimleri  içermektedir. Valeo, yasalarda meydana gelen değişiklikleri yansıtmak amacıyla düzenli olarak bu yönergeleri günceller.

Sürekli zihinsel gelişim sağlamak amacıyla, Valeo özel faaliyet planları kullanarak sahalarındaki çevresel performansı kontrol etmeye ve iyileştirmeye yönelik iç ve dış denetim yapmaktadır. Bu denetimlerin yanı sıra, Grup sahaları, puanlama sistemi içeren bir değerlendirme programı kullanarak da çevre yönetim sistemini nasıl uyguladıklarını kendi içinde değerlendirir.

ÇEVRE SORUNLARI, VALEO SAHASININ YAŞAM DÖNGÜSÜNE AİT HER AŞAMADA GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULUR.

Valeo, tüm dünyada sahalarının seçimine özen gösterir ve söz konusu seçim sürecinde düzenli aralıklarla çevre denetimleri gerçekleştirir. Grup ayrıca sahanın maruz kalabileceği iklim şartlarını (deprem, tsunami, vb.) da göz önünde bulundurur.

Sahalarında yapılan çalışmalarda, Valeo çevresel ayak izlerini mümkün olduğunca azaltmaya çalışır. Bunu özellikle, sahalarında enerji korumasına yönelik doğru uygulamalar yaparak gerçekleştirir.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN