İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ GRUP’TA FARKLI DÜZEYDE BULUNAN TÜM ÇALIŞANLARIN KENDİLERİNİ SÜREKLİ GELİŞTİRMESİNİ SAĞLAMAYI AMAÇLAR.

Valeo İnsan Kaynakları politikasıyla, fazlasıyla çalışanlarının potansiyelini en üst düzeye çıkarmayı hedeflemektedir. Bu global politika eğitim ve hareketliliğin sağlanmasına dayanmakta ve bu sayede Grup içindeki her bireye kariyerini geliştirmek üzere en iyi fırsatlar sunulmaktadır. Bu politika ayrıca Grup’un değerlerinin, etik ve uyum ilkelerinin, çeşitliliğin sağlanmasının ve cinsiyet dağılımının eşit şekilde yapılmasının, işteki güvenliğin ve esenliğin ve daha iyi bir iş-yaşam dengesinin oluşturulmasının önemini de vurgulamaktadır. 

Tüm bu özellikler 2021 yılına kadar 50.000 yeni çalışan almaya hazırlanan Grup’un cazibesini arttırmaktadır.

30 yaş altı,
iş gücünün %31’
sını oluşturur
2017 yılında,
kadınlar Valeo'da iş gücünün
%33’ ünü oluşturmaktaydı
Personelin %98,1'
yılında yapılan eğitimlerin en az birine katılmıştır
2017

İş hayatı

Valeo özellikle çalışanlarının işyerindeki güvenlik ve esenliğine çok önem vermektedir. Sahalarında, çalışanların görevlerini yerine getirirken en iyi koşullarda çalışmalarını sağlamak için çok sayıda önlem almaktadır. 2010 yılından beri, Fransa'daki Grup çalışanları sendikalarla imzalanan "İşyerinde esenlik" (sadece Fransızca) sözleşmenin hükümlerinden faydalanmaktadır. Bu sözleşme, Grup'un çalışanlarının fiziksel ve zihinsel esenliğine verdiği önemi yeniden ifade etmektedir. Grup için psikolojik risk değerlendirme prosedürünü tanımlar ve işyerinde esenliği arttıracak önlemleri sıralar. 2011 yılının sonunda, Grup yönetimi bu yaklaşımı Valeo'nun faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde uygulamaya başlamıştır.

ERGONOMİ VE GÜVENLİK

Ergonomi ve güvenlik “işyerinde esenlik” düzeyini etkileyen en önemli iki faktördür. Bu iki alan, e-öğrenme oturumları gibi özel eğitim programlarından oluşan yürürlükteki politikanın ve zaman kaybına neden olan olayların (özürlü devamsızlıkları içermez) meydana gelmesi durumunda veya kazaya neden olacak bir risk durumunda oluşturulan bildirim prosedürlerinin odak noktasıdır.

Sosyal Sorumluluk

Valeo diversity

Çalışanlar arasındaki farklıklar Grup yaşamının zenginleşmesine ve rekabet gücüne katkıda bulunduğu için, Valeo sosyal sorumluluğu önceliklerinden biri haline getirmiştir. Grup kadın istihdamını, cinsiyet eşitliğini desteklemekle birlikte, kültürel çeşitliliği de desteklemektedir. Kuşak çeşitliliği de çok önemlidir: Valeo, becerilerini diğer çalışanlara aktaran deneyimli olgun çalışanlardan fayda sağlar ve Grup içinde tüm kuşakların birlikte çalışmasını destekler.
Valeo, özellikle çıraklık programı sayesinde, gençler için başlangıç eğitimine destek verir. Başka bir taahhüdümüz de, bilhassa sendikalarla Fransa’da imzalanan Grup Engelli Hakları Sözleşmesi ile (sadece Fransızca), engelli şahısların entegrasyonunu ve istihdamını sağlamaktır. Bu şahısları direk bünyesinde istihdam etmenin yanı sıra, Valeo bu işe uygun şirketlerle taşeron ve hizmet sözleşmesi de imzalamıştır.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN