VALEO, TÜM SAHALARINDA TOPLUM İNİSİYATİFİNİ DESTEKLEMEKTEDİR. GRUP’UN 155 SAHASINDAN %100 EN AZINDAN BİR TOPLUMSAL EYLEME ÖN AYAK OLMUŞ VE YEREL BAĞLARININ GÜCÜNÜN FARKINA VARMIŞTIR.

La Suze-sur-Sarthe

Fransa

Suze-sur-Sarthe tesisi, ev kazalarının önlenmesine yönelik büyük bir kampanya başlatmıştır. Tüm çalışanların üzerine duman detektörü takılmıştır. Bu girişime, gürültü seviyelerine ilişkin bilinci arttırmak amacı taşıyan bir program eşlik etmiştir. Şefleri, operatörleri, bakım teknisyenlerini, vb. içeren Play Safe® eğitimi almış tüm üretim personeline kalıplı kulak koruyucu tanıtımı yapılmıştır. 

Valeo  İSPANYA

İspanya 

Martos sahası, çeşitliliğin ve çok kültürlülüğün yararlarının anlaşılmasını sağlamak üzere düzenlenen ve üç ülkede daha (Fas, Romanya, Polonya) başlatılmış bir projede yer almıştır. Bu üç yönlü girişimdir:  Ekip ruhunu güçlendirmek için kültürler arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları vurgular; çalışanlarına açık, samimi bir ortamda çalışma şansı tanır; çalışanlarının kültürel farklılıklarla zenginleşen yeni ilişkiler kurmasına imkan vererek, onların kişisel ve profesyonel anlamda tatmin olmalarını sağlar.

Valeo Madrid

Madrid’de, Valeo renklerine bürünen kadınlardan oluşan bir ekip, şehrin caddelerinde yapılan “kansere karşı yarış” etkinliğine katılmıştır. Bu bir ilk olmuş, bunu her yıl İnsan Kaynakları Departmanı tarafından yürütülen tarama ve önleme programı izlemiştir, tüm katılımcıların kayıt masrafarı karşılanmaktadır.

Valeo POLONYA

Polonya 

Varşova sahası, çalışanlarını toplam vergi ödemelerinin %1’ini istedikleri bir hayır kurumuna bağışlamaları için teşvik etmekte ve, ilgili idareye ilişkin yol göstermektedir.

Valeo MEKSİKA

MEKSİKA

San Luis Potosi tesisindeki tüm çalışanlar, Cobijugueton etkinliğine destek toplamıştır. Cobijugueton  kelimesi İspanyolca’daki cobija (battaniye), juguete (oyuncak) ve maraton kelimelerinin birleştirilmesiyle oluşturulmuştur. Çok kısa bir sürede mümkün olduğunca çok battaniye ve oyuncak toplamayı hedefleyen etkinlik sonucunda, toplanan battaniye ve oyuncaklar hayır kurumlarına bağışlanmıştır.  210 oyuncak ve 108 battaniye bağışlanmıştır.

Valeo BREZİLYA

Brezİlya 

Sao Paulo sahası, bir eğitim programı olan Formare School’da görev almaktadır. Bu programla fakir tabakadan gelen gençlere Brezilya Eğitim Bakanlığı tarafından da onaylanan teknik beceri ve yeterlilik kazandırılması amaçlanmaktadır.  Yaklaşık kırk saha çalışanı, hemen hemen 20 kursiyerin katıldığı bir yıllık bu kursa katkıda bulunur.

Valeo ÇİN

Çİn

Shashi sahasındaki 200'den fazla çalışan, eski şehir duvarı boyunca bir yarışın düzenlendiği Kültürel Çeşitlilik Haftasında görev almıştır. Shenzhen sahası, Canton bölgesinde yer alan laboratuarlarla ve eğitim enstitüleriyle irtibat halindedir. Bilinçlendirme kampanyalarının yeni yetenekli çalışanlar kazandıracağını ummaktadır. 

MOTOR BECERİLERİ GELİŞMEMİŞ İNSANLARIN YAŞAM KALİTELERİNİ ARTTIRMAK

Fondation Garches

Valeo,  2005 yılında vakıf haline getirilen Institut Garches (Fransa) isimli enstitünün kurucu üyesidir. Bu vakfın amacı, motor becerileri gelişmemiş insanların bağımsızlık kazanmalarına, meslek edinmelerine ve diğer insanlarla kaynaşmalarına yardımcı olmaktır. Grup, Vakıf tarafından çalıştırılan Tekerlekli sandalye deneme ve seçim merkezinin geliştirilmesine destek sağlamaktadır. Valeo mali destek programının yanı sıra, 2007 yılında arabalar ve tekerlekli sandalyeler arasında teknojik bir bağ kurmak amacıyla bir beceri destek programı oluşturmuştur. Grup'un Ar-Ge departmanı, tekerlekli sandalyelere engel algılama sistemi kurmayı amaçlayan teknolojik yenilik programını hayata geçirmiştir. Programın amacı, zaman zaman vücut hareketlerini kontrol edemeyen insanların tekerlekli sandalye kullanmalarını ve belli bir oranda hareketlilik kazanmalarını sağlamaktır. Valeo şu anda, engel ikazında bulunan ve böylece tekerlekli sandalyeyi yavaşlatan, hatta durdurabilen ultrasonik sensörlerin adaptasyonu üzerinde çalışmaktadır. Bu araştırma henüz çok erken bir aşamada olmasına rağmen, gelecekte çok sayıda insanın bu önemli gelişmeden faydalanmasına imkan verecektir. Daha fazla bilgi için, www.handicap.org. sitesini ziyaret edin.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN