VALEO SATIŞLARLA İLGİLİ SU TÜKETİMİNİ, 2009 YILINDAN BERİ %32 ORANINDA AZALTMIŞTIR.

Su

Bu azalma, Grup sahalarında sarfedilen gayretler sayesinde iki önemli alanda sağlanmıştır: Endüstriyel amaçlar için harcanan ve toplam tüketimin %54’ünü oluşturan su miktarını azaltmak ve genel amaçlar için harcanan su miktarını azaltmak. 

Valeo için öncelikli olan, endüstriyel amaçlar için kullanılan suyun azaltılmasıdır. Valeo birkaç yıl önce makinelerinde, suyun sürekli geri dönüşümünü sağlayan kapalı devre soğutma sistemlerini kullanmaya başlamıştır.

Genel amaçlar için kullanılan suyun azaltılması amacıyla, sahalarda doğru uygulamalara başlanmıştır: itmeli musluklar, musluklar ve duş başlıkları için akış sınırlayıcılar, sayaçların monte edilmesi ve sızıntıların tespit edilmesi. Bazı sahalarda, azaltma uygulamaları hemen ve olağanüstü sonuçlar vermiştir:  örneğin, Brezilya’da bulunan Itatiba sahasında, 2011 yılında 1.448 m3 su tasarrufu yapılarak su tüketiminin yarı yarıya indirilmesi sağlanmıştır.

Grup tüm sahalarında su tüketimini azaltmaya yönelik taahhüdünü yerine getirmeye çalışmaktadır. Şimdi ve 2015 yılı arasında su tüketimi / gelir oranını %10 azaltmayı hedeflemektedir. Sahalar, endüstriyel ve eve giden şebekelerdeki kaçakların yerlerini belirlemek ve suyun geri dönüşümünü sağlamak amacıyla özel çaba gösterecektir.

Örnek olay

fabrikadan
Şema, hava devresinin nasıl çalıştığını göstermektedir

Wemding (Almanya) sahasında enerji ve su tüketiminin birlikte azaltılması 

Wemding sahasında, adyabatik soğutma prensibine göre çalışan ısı değiştirici kullanılmaya başlanmıştır. Bu teknikle, suyun doğal termodinamik özellikleri doğa dostu bir yolla üretim makinesindeki sıcak havayı soğutmak amacıyla kullanılır. Kışları, endüstriyel süreçlerden gelen sıcak hava ısı değiştiricide soğutulur (tesisin içi – fotoğrafa bakın). Dışarıdaki hava, sistemin içindeki havadan daha soğuk olduğu için tesisteki sıcak havanın kalorisini tutar. Tesisteki sıcak havanın dışarıdaki havaya “ısısını bağışladığını” söyleyebilirsiniz, çünkü sonuçta sıcak hava soğur. İçerideki ve dışarıdaki havanın sıcaklık farkı arttıkça, sistem daha verimli hale gelir.

valfleri
Değişim düzeyine yöneltilen püskürtme valfleri

Yazları, dışarıdaki hava ısındığı için, sistemin verimi düşer; o zaman demineralize su belirli aralıklarla küçük damlacıklar halinde (şemaya bakın) valflerden yüzeylere püskürtülür. Bu sayede, tesisteki endüstriyel sürecin havası dışarıdaki havayla ısı değişiminde bulunur. Suyun havadan daha iyi bir ısı kapasitesi vardır (ısıyı daha iyi muhafaza eder). Suyun püskürtülme sebebi, havanın ısısını korumak ve ısı değişiminin gerçekleşeceği yüzeye varmadan havayı soğutmaktır. 

Bu tür bir sistem, tamamen suya dayalı bir soğutma sisteminin yerini almaktadır ve enerji verimi çok yüksektir. Wemding sahasında, bu şekilde yılda 610.000 kWh ve 1.400m3 su tasarrufu sağlanmıştır. 

Daha fazla bilgi için