VALEO GRUBU OTOMOTİV SEKTÖRÜNE YÖNELİK PARÇA, ENTEGRE SİSTEM VE MODÜLLERİN DİZAYN, ÜRETİM VE SATIŞINA ODAKLI BAĞIMSIZ BİR ENDÜSTRİYEL GRUPTUR. TEMEL HEDEFLERİNDEN BİRİ CO2 EMİSYONUNU AZALTMAK OLAN VALEO GRUBU, DÜNYANIN LİDER OTOMOTİV TEDARİKÇİLERİNDEN BİRİDİR. VALEO, TOPLAM 4 İŞ GRUBU (POWERTRAİN SİSTEMLERİ, TERMAL SİSTEMLER, KONFOR VE SÜRÜŞ DESTEK SİSTEMLERİ VE VİZİBİLİTE SİSTEMLERİ) VE VALEO SERVİS AFTERMARKET ORGANİZASYONU İLE MÜŞTERİLERİNE GLOBAL VE İNOVATİF ÇÖZÜMLER SUNMAKTADIR.

Türkiye’de Valeo’nun dört İş Grubu’ndan üçü faaliyet göstermektedir. Valeo’nun Bursa’da 4 fabrikası ve 1 Ar-Ge Merkezi bulunmaktadır.
 • Powertrain Sistemleri
  • Transmisyon Sistemleri; Manuel Transmisyon Debriyaj ve Volan
  • Elektrik Sistemleri; Alternatör
 • Termal Sistemler
  • Klima Kontrol Sistemleri; HVAC (Isıtma, havalandırma ve soğutma)
 • Vizibilite Sistemleri
  • Silecek Sistemleri; Kol & Süpürge, Motor & Mekanizma

Ayrıca İstanbul’da bulunan Valeo Otomotiv Dağıtım A.Ş. (Valeo Servis) Türkiye ve Orta Doğu orijinal ve bağımsız yedek parça pazarlarına Valeo’nun tüm ürün gruplarında yüksek kaliteli hizmet sağlamaktadır.

BURSA AR-GE MERKEZİ

Valeo Bursa, Haziran 2011 tarihi itibariyle Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının onayıyla Ar-Ge Merkezi statüsü kazanmıştır. Otomotiv sektörüne hizmet eden ArGe Merkezinde;
 • Traktör, ağır vasıta ve binek araçlar için baskı, disk, volan ve debriyaj hidrolik tahrik ekipmanları
 • Hibrid elektrikli araçlara özgü aktarma organları
 • Müşteri isteklerini karşılayacak özgün ürünler tasarlanmaktadır.

Vizyonumuz;

Katma değeri yüksek yenilikçi OEM projelerinin gerçekleştirilmesini sağlamak ve alanında yenileşim lideri olmaktır.

Misyonumuz;
 • Kendi alanında uzman elit bir kadronun sürekliliğini VALEO vizyonu ile sağlamak
 • Entellektüel sermayeyi artırmak
 • İnovasyon ve teknoloji yönetim sistemlerini uygulamak
 • Bilginin sürekliliğini sağlamak
 • Üniversite/Sanayi işbirliğini artırmak

ArGe Merkezi, aşağıdaki birimlerden oluşmaktadır.

AR-GE MERKEZİ PROJE YÖNETİM DEPARTMANI:

Valeo Ar-Ge merkezi içerisinde yer alan bölümlerden biri Proje Yönetim departmanıdır. Valeo da proje yönetimi; müşteri isteklerini doğru anlamak, uygun ürün gamını sunmak ve bu ürünün müşteri isteklerine göre uygun ve zamanında devreye alınmasını sağlamak ve koşulsuz müşteri memnuniyet esasına göre çalışmalarını sürdürmektir. Valeo Proje yönetim organizasyonunda; kendi alanlarında uzmanlaşmış (Kalite, Proses, Satınalma, Tasarım) ekip üyeleri ve bu ekip üyelerinin sevk, idare ve yönetiminden sorumlu Proje müdürü yer almaktadır. Proje yönetimini gerçekleştiren bu çekirdek ekibe, kendi alanlarında uzmanlaşmış destek birimleri yardımcı olmaktadır.

AR-GE MERKEZİ VERİMLİLİK YÖNETİM DEPARTMANI:

Ürünlerimizin büyük bir kısmını ana sanayisine satan bir kuruluş olarak sürekli iyileştirme ve verimliklik yapmak durumundayız. Tüm Valeo çalışanlarının vermiş oldukları katkılar sayesinde oluşturulan öneriler değerlendirilir ve ilgili validasyonları yapılarak uygulamaya geçirilir.

AR-GE MERKEZİ TASARIM DEPARTMANİ:

Müşteri isteklerine göre ürünün ilk şeklini aldığı ve proje süresince ürünle ilgili spesifikasyonların oluşmasına karar veren departmandır. Müşterinin istekleri ve araç bilgilerine göre tasarım faaliyetleri yürütülmektedir. Yapılan tasarım faaliyetleri “hesaplama” ve “modelleme” olmak üzere iki ana gruba ayrılmaktadır.

Hesaplama: Ürün ve alt parça tasarımı için temel hesaplamalar yapılmaktadır. Bu parçaların bir biri ile etkileşimi ve çalışma ortamı göz önüne alınarak her bir parça için hesaplama yöntemi geliştirilmektedir. Hesaplamalar ANSYS gibi sonlu eleman programlarıyla valide edilmektedir.

Tasarımları tamamlanan ürünlerin Catia V5 ile 3D modelleri ve 2D ortamda teknik resimleri yapılmakta ve müşteri isteklerine göre değişik formatlara çevrilebilmektedir. Tolerans analizleride bilgisayar ortamında gerçekleştirilebilmektedir.

AR-GE MERKEZİ PROTOTİP DEPARTMANI:

Prototip hazırlama ekibi, ilgili projenin tüm maket ve prototip çalışmalarını hazırlayan ekiptir. Prototip üründe kullanılacak olan tüm alt parçaların proje ekibindeki ilgili kişiler ile ortaklaşa çalışılarak tedarik edilmesini, prototipin üretilmesini ve prototip parçalarının zamanında müşteriye gönderilmesini sağlar. Yine aynı ekip araç testlerinden gelen prototiplerin analizinin yaparak sonuçları tasarım bölümüne iletir ve bu çerçevede yapılması gereken düzeltmelere karar verilir.

AR-GE MERKEZİ ÖLÇÜM DEPARTMANI:

Valeo firmasının kendine özgü oluşturduğu prosedürler doğrultusunda laboratuvarlarda ölçüm faaliyetleri yürütülmektedir. Alt yapımızda, çekme test makinası, 3 boyutlu ölçüm tezgahı, mikro sertlik kontrolü, profil projeksiyonu, yüzey form tarama, mikroyapı hazırlama ünitesi, stereo mikroskop, yay yükü kontrolü ve tuz testi üniteleri.... bulunmaktadır.

AR-GE MERKEZİ PROSES GELİSTİRME VE İYİLESTİRME DEPARTMANI:

Proses bölümünün sorumlulukları içerisine giren başlıca konular, yeni ürün proses geliştirme, proses iyileştirme ve maliyet azaltma projeleri olarak sayılabilir. İyileştirme ve geliştirme projelerinde, pres ve pres kalıpları teknolojisi, ısıl işlem, talaşlı imalat ve montaj konularında uzmanlaşmış mühendisler kendi alanlarında çalışmalar yaparlar. Bu geliştirme projeleri, kalite sistem gereklilikleri, yalın üretim teknikleri ve olmazsa olmaz emniyet & ergonomi kriterleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.
Yönetilen diğer süreçler, üretim hatlarında akış analizleri ve geliştirmeleri, ergonomi, hat kurulumları öncesinde maket ve simülasyon uygulamaları, emniyet, poke-yoke uygulamaları, mikro-duruş analizleri, otomasyon projeleri geliştirme, hat dengeleme & tek parça akış geliştirme çalışmaları ve yeni ürün & proses çalışmaları doğrultusunda çıkan deneme, proto üretim, tam gün üretim organizasyonları olarak sıralanabilir. Ayrıca Catia çizim programı kullanan metod teknikerleri, 3 boyutlu kalıp imalat ve montaj çizimlerini de yapmaktadır.

AR-GE MERKEZİ TEST DEPARTMANI:

Test departmanının ana faaliyet konusu, Ar-Ge merkezindeki bölümlerden gelen test taleplerini, validasyon testi planlaması doğrultusunda değerlendirmek ve validasyon testlerini gerçekleştirmektir. Ayrıca ihtiyaç halinde, yeni test prosedürlerini hazırlamak ve bu testlerin nasıl gerçekleştirileceğini planlamak; ayrıca yeni makina yapımlarında ilgili şartnameleri hazırlayarak testin istenilen standartlarda gerçekleştirilmesini planlamak da bu departmanın görevleri arasındadır
Ar-Ge merkezi test olanakları kapsamında makina parkı, bazı önemli test makinaları şunlardır:
Patlatma test makinası
Açısal yorma test makinası
Eksenel yorma test makinası
Devir altında eksenel yorma test makinası
Termal test makinası
Fonksiyonel kontrol makinaları

AR-GE MERKEZİ ARAÇ TEST VE SİSTEM DEPARTMANI:

Valeo Bursa Arge Merkezi içerisinde yer alan sistem departmanı faaliyetlerleri 2 ana grupta toplanmaktadır. Ürün tasarımı başlangıcında ürüne ait tüm gerekliliklerin tesbiti ve belirlenmesi yapılmaktadır. Daha sonra ürün onay sürecinde de; belirlenmiş olan karakteristiklerinin araç şartlarında ölçülerek doğrulanması sağlanır. Bu aşamaların hepsinde çoğu Valeo tarafından geliştirilmiş yazılım ve ekipmanlar kullanılır.

AR-GE MERKEZİ KOORDİNASYON DEPARTMANI:

Ar-Ge Merkezi içerisindeki departmanlar arasında koordinasyonun sağlanmasından sorumlu departmandır. Ayrıca patent araştırması, analizi ve başvuru süreçlerinin takibini yapmaktadır. Faaliyet alanında bulunan teknolojilerle ilgili bilimsel yayın, dergi ve bilgi kaynaklarının araştırılması ve yayınlanması da Ar-Ge Koordinasyon biriminin sorumluluğundadır. Bilgi ve tecrübenin yayılması amacıyla eğitim faaliyetleri yürütülmektedir.
Ar-Ge koordinasyon departmanı, Tübitak proje başvuru süreçlerinin takip edilmesinin yanında, üniversite sanayi işbirliğine yönelik proje geliştirme toplantılarının koordinasyonunu sağlamakta; inovasyon, Ar-Ge, yaratıcılık ve üniversite sanayi işbirliğine yönelik toplantılarda firmayı temsil etmektedir.

Koordinasyon departmanının Ar-Ge Merkezi’ne yönelik genel etkinlikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:
 • Teknik kongre, konferans ve sempozyumlara katılmak
 • Üniversite kariyer günlerine katılmak
 • Üniversite öğrencilerine yönelik endüstriyel ders uygulamaları gerçekleştirmek
 • Lisans ve Yüksek Lisans tezleri için çalışma ortamı yaratmak
 • Yan sanayi ve OEM'lerle işbirliği geliştirmek
 • Patent yönetim politikası oluştumak